Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden voor 1 november van een kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

U maakt hierbij gebruik van het onderstaande opzegformulier:

Schuiven naar boven