Inschrijven

Huurprijs voor 2018:

  • € 0,65 per m2/jaar
  • € 50,00 borg retour bij het schoon opleveren van de tuin
  • € 10,00 inschrijfgeld, eenmalig

Bij inschrijving gaat U automatisch akkoord met het huishoudelijk reglement.

Heeft u interesse in een tuin bij ons? Indien er geen percelen beschikbaar zijn, plaatsen wij u op een wachtlijst. U kunt gebruik maken van het onderstaand inschrijfformulier:

Of e-mail de volgende contactgegevens:

  • Naam en Achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Naar ons op inschrijving@vtvblixembosch.nl . Binnen ongeveer 3 werkdagen wordt door het bestuur contact met u opgenomen.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden voor 1 november van een kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.