Inschrijven

Via deze website kunt u zich inschrijven voor een perceel op ons volkstuincomplex.

De belangstelling is op dit moment echter erg groot en dus moeten wij sinds kort iedereen, die zich meldt teleurstellen. Alle percelen zijn bezet en dus is er momenteel een wachtlijst van meer dan een jaar.

Iedereen, die zich via het inschrijfformulier inschrijft en daar prijs op stelt kan op de wachtlijst geplaatst worden. Het geeft geen enkele garantie wat betreft de termijn waarop iemand in aanmerking komt voor een perceel. Er wordt tijdig contact met u opgenomen op het moment, dat er een perceel vrijkomt.

Huurprijs voor 2020:

  • € 0,65 per m2/jaar
  • € 50,00 borg retour bij het schoon opleveren van de tuin
  • € 10,00 inschrijfgeld, eenmalig

Bij inschrijving gaat U automatisch akkoord met het huishoudelijk reglement.

Heeft u interesse in een tuin bij ons? Indien er geen percelen beschikbaar zijn, plaatsen wij u op een wachtlijst. U kunt gebruik maken van het onderstaand inschrijfformulier:

Of e-mail de volgende contactgegevens:

  • Naam en Achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Naar ons op inschrijving@vtvblixembosch.nl.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden per email aan complexbeheer@vtvblixembosch.nl voor 1 november van een kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.